Kraje z zakazem aborcji

Wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku Polska dołączyła do grupy krajów, w których obowiązuje najsurowsze prawo aborcyjne. Choć zdecydowana większość krajów europejskich umożliwia dostęp do legalnej aborcji, to jednak na świecie nie brakuje krajów, które jej całkowicie zabraniają – np. Salwador. W jakich krajach obowiązuje zakaz aborcji? Dowiedz się!

Aborcja Salwador

Naszą listę państw, w których obowiązuje zakaz aborcji, rozpoczynamy od Salwadoru. To kraj, który znajduje się w Ameryce Środkowej. Kobiety w tym kraju są narażone na surowe kary, gdy zdecydują się na nielegalną aborcję, jak i ryzykują zdrowie oraz życie. Zgodnie z obowiązującymi tam przepisami aborcja może wiązać się z wyrokiem 2 lat pozbawienia wolności dla kobiety ciężarnej, zaś lekarz dokonujący aborcji może spędzić nawet 12 lat w więzieniu! W skrajnych przypadkach kobieta może trafić do więzienia nawet na 40 lat! Całkowity zakaz aborcji w tym kraju został wprowadzony w 1998 roku.

Aborcja Malta

Malta to kraj europejski, w którym obowiązują jedne z najsurowszych przepisów aborcyjnych w Europie. Za aborcję w tym kraju również można trafić do więzienia – kobieta, jak i osoba wykonująca zabieg aborcyjny może otrzymać karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Aborcja Chile

Następnym krajem, w którym kobiety nie mogą dokonywać legalnej aborcji, jest Chile. Aborcja w tym kraju jest zakazana już od 1989 roku i za nielegalne usunięcie ciąży grozi nawet 5 lat więzienia! To jednak nie zmienia faktu, że w Chile i tak przeprowadzane są nielegalne zabiegi aborcyjne. Mówi się, że każdego roku wykonuje się ich nawet 300 tysięcy!

Aborcja Dominikana

Kraj, w którym zakaz usuwania ciąży obowiązuje stosunkowo od niedawna, ponieważ dopiero od 2009 roku. Kilka lat później, w 2014 roku, wprowadzono jednak zmiany i przepisy umożliwiały aborcję w określonych przypadkach. Ta decyzja jednak spotkała się z ogromną krytyką ze strony kościołów katolickiego i ewangelickiego, dlatego w 2016 roku przywrócono na nowo restrykcyjne prawo aborcyjne. Mimo to jednak w tym kraju również przeprowadzane są nielegalne aborcje – nawet 100 tysięcy rocznie, a za ich wykonywanie może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Aborcja Iran

Przepisy aborcyjne obowiązujące w Iranie umożliwiają usunięcie ciąży, gdy jest to konieczne dla ratowania zdrowia i/lub życia kobiety, a także, gdy dojdzie do wykrycia poważnych wad płodu. To kraj, którym kobieta może stracić życie, jeśli zajdzie w ciążę pozamałżeńską. Wtedy grozi jej śmierć z rąk ojca bądź brata, zatem zabieg aborcyjny często stanowi jedyną szansę dla irańskich kobiet na przeżycie.

Aborcja Nikaragua

Wcześniej, ponieważ do 2006 roku, aborcja w tym kraju była dopuszczalna ze względu na stan zdrowia przyszłej matki. To jednak się zmieniło i obecnie w tym kraju obowiązuje całkowity zakaz aborcji, bez żadnych wyjątków. Podobnie jak w innych krajach za przeprowadzenie aborcji grożą kary – lekarz może utracić prawo wykonywania zawodu nawet na pięć lat i trafić do więzienia, zaś ciężarna – może otrzymać wyrok 1-2 lat pozbawienia wolności.

Aborcja w Polsce

W Polsce natomiast aborcja legalna jest jedynie wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia matki bądź wykryto u płodu poważne wady, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i/lub życia matki. W innych przypadkach za nielegalne usuwanie ciąży również grożą kary.

5/5 - (12 votes)