Statystyki aborcji na świecie

Aborcją nazywamy zamierzone zakończenie ciąży w wyniku działań, które doprowadzają do śmieci zarodka lub płodu. Jak dotąd była ona możliwa zaledwie w trzech przypadkach, lecz Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że aborcja z powodu uszkodzenia płodu lub choroby genetycznej nie jest zgodna z Konstytucją, dlatego obecnie legalne usunięcie ciąży jest mocno ograniczone. Kiedy można ją przeprowadzić? Ile aborcji dokonuje się w Polsce i na świecie?

Ile aborcji dokonuje się w Polsce?

Dysponujemy danymi dotyczącymi aborcji za ubiegły rok, dlatego jesteśmy w stanie powiedzieć, ile terminacji ciąży dokonuje się w Polsce. Zgodnie z danymi, które opublikowało Ministerstwo Zdrowia, w roku 2019 wykonano 1110 zabiegów przerwania ciąży. Ich przyczyną najczęściej były upośledzenia oraz wady płodu. Podobna ilość aborcji została przeprowadzona w 2018 oraz 2017 roku.

Zdecydowana większość, ponieważ aż 1074 zabiegów aborcyjnych zostało wykonanych u pacjentek, u których zostały wykryte ciężkie i nieodwracalne upośledzenia płodu lub nieuleczalne choroby zagrażające jego życiu. Zazwyczaj rozpoznaniem był zespół Downa, inaczej trisomia. W ponad ⅖ przypadków rozpoznaniem były wady dwóch lub więcej układów lub organów. Co więcej, dokonano również 3 aborcje u ciężarnych pacjentek, u których ciąża wynikała z czynu zabronionego – np. gwałtu.

Zabiegi aborcyjne wykonuje się na terenie całego kraju, lecz najwięcej zostało wykonanych w województwie mazowieckim (265), śląskim (128), pomorskim (124) oraz małopolskim (108).

Ile zabiegów aborcyjnych wykonuje się na świecie?

Według ogólnodostępnych danych na świecie przeprowadza się nawet 56 milionów zabiegów aborcyjnych! W Unii Europejskiej natomiast jest to około 1,2 miliona aborcji. Najprawdopodobniej najwięcej, ponieważ aż 13 milionów zabiegów aborcyjnych rocznie dokonuje się w Chinach. W tym kraju bowiem jest to powszechny środek, który służy do ograniczania urodzeń mniej pożądanych dzieci płci żeńskiej.

W porównaniu do innych krajów Europy takich jak chociażby Czechy czy Słowacja w Polsce wykonuje się bardzo mało aborcji. Na 1000 żywych urodzeń dzieci wykonuje się u nas zaledwie 3 legalne zabiegi aborcyjne. Zupełnie inaczej wygląda to np. w Czechach, gdzie przeprowadza się ich około 180 lub na Słowacji – 105!

Aborcja w Polsce – zaostrzone prawo aborcyjne

22 października 2020 roku to dzień, w którym wszystkie media zawrzały i rozpoczęły się masowe protesty na polskich ulicach. Podjęto wtedy decyzję, że przepisy prawa umożliwiające aborcję, gdy wykryto ciężkie i nieodwracalne wady u płodu, są niezgodne z Konstytucją. Wobec tego aktualnie Polki mogą legalnie usunąć ciąże, jedynie wtedy gdy ta stanowi zagrożenie dla ich zdrowia lub życia albo gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. W innym wypadku nie ma takiej możliwości w kraju. Wyjściem są zagraniczne kliniki, w których można przeprowadzić zabieg bezpiecznie, szybko oraz tanio.

2.5/5 - (64 votes)