Ochrona prywatności i dane osobowe

W trosce o zachowanie prywatności naszych użytkowników oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych, na stronie internetowej klinikastonava.cz, dbamy o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych. Działania te są zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), które jest stosowane na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Nasza Klinika Nowa Ginekologia dokłada wszelkich starań, aby zapewnienie ochrony danych osobowych naszych pacjentów było na najwyższym poziomie. Wszystkie dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, które gwarantują bezpieczeństwo gromadzonych informacji a zarazem ich dostępność jest ograniczona tylko i wyłącznie do osób upoważnionych. Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania naszych systemów oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych, aby zapewnić ich aktualność i skuteczność. Szkolimy nasz personel w zakresie ochrony danych osobowych, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i doskonalenia systemów ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Realizacja praw podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą, ma określone przez GDPR prawa. Do tych praw należy między innymi prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Klinika Nowa Ginekologia umożliwia realizację tych praw za pośrednictwem specjalnie przygotowanych procedur. Jesteśmy zobowiązani informować o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych na etapie ich zbierania. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mają możliwość składania skarg do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Klinika gotowa jest także na współpracę z tym organem w celu rozwiązania wszelkich potencjalnych problemów. W razie potrzeby przeprowadzamy proces weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej się z prośbą o realizację swoich praw, aby zapobiec dostępowi do danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Gwarantujemy przejrzystość procedur i wszelkich działań związanych z realizacją praw podmiotu danych. Dążymy do tego, aby każdy miał możliwość pełnego i świadomego korzystania ze swoich praw związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt i dane właściciela

Właścicielem serwisu jest Marek Grudziński, który mieszka pod adresem: ul. Długa 47, 80-831 Gdańsk, Polska. Wszelkie pytania, prośby lub zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być kierowane bezpośrednio pod wskazany adres pocztowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby pomoc w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych. Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlały najnowsze zmiany w prawie oraz praktykach dotyczących ochrony danych osobowych.

Napisz komentarz