Wstęp

Polityka prywatności Kliniki Nowa Ginekologia wyjaśnia zasady i procedury dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów kliniki. Celem tej polityki jest zapewnienie pełnej przejrzystości działań prowadzonych przez klinikę oraz informowanie klientów o ich prawach związanych z ochroną danych osobowych. W klinice priorytetowo traktowane jest bezpieczeństwo danych osobowych, a podejmowane środki mają na celu ochronę przed ich nieuprawnionym dostępem lub innymi formami naruszenia bezpieczeństwa.

Zakres danych zbieranych przez klinikę

Klinika Nowa Ginekologia zbiera dane, które są niezbędne do realizacji usług medycznych, takich jak przeprowadzanie interwencji medycznych, konsultacje czy diagnostyka. Zbierane dane mogą obejmować, między innymi, imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje medyczne niezbędne do prawidłowego leczenia i diagnozy. Wszystkie dane są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem usług medycznych i opieki zdrowotnej, z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony prywatności.

Ochrona danych

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych, Klinika Nowa Ginekologia stosuje szereg środków zabezpieczających. Do najważniejszych należą: szyfrowanie danych, stosowanie bezpiecznych serwerów, regularne audyty bezpieczeństwa, a także przeprowadzanie szkoleń dla personelu na temat ochrony danych osobowych. Klinika zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed ich utratą, zmianami, nieuprawnionym dostępem i innymi zagrożeniami. Ponadto każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawa użytkownika

Właścicielem danych osobowych jest klient kliniki, który ma prawo do kontroli nad przetwarzanymi przez klinikę danymi. Klient ma możliwość żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych bez podania przyczyny, Klinika ma obowiązek zakończyć przetwarzanie danych w celach, którym sprzeciw został wyrażony. Dodatkowo klient ma prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: [email protected]. Korespondencję można także wysyłać na adres kliniki: ul. Długa 47, 80-831 Gdańsk, Polska. Zapewniamy, że każde zapytanie będzie traktowane z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, a odpowiedź zostanie udzielona w możliwie najkrótszym terminie.

Napisz komentarz