Wprowadzenie

Klinika Nowa Ginekologia zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości usług medycznych i dbałości o prywatność naszych klientów. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Klinikę, prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora kliniki. Przeczytanie i akceptacja regulaminu jest obowiązkowa dla wszystkich korzystających z naszych usług.

Zakres usług

Klinika oferuje szereg specjalistycznych usług ginekologicznych, które obejmują między innymi: porady ginekologiczne, diagnostykę, leczenie niepłodności, terapię hormonalną, antykoncepcję oraz planowanie rodziny. Każda z tych usług jest realizowana z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami etycznymi.

Zasady korzystania z usług

Usługi Kliniki są dostępne dla kobiet w każdym wieku. Pacjentki zobowiązane są do przestrzegania zaleceń lekarzy oraz terminów wizyt, które są kluczowe dla efektywności leczenia i monitorowania stanu zdrowia. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku naruszenia przez pacjentki przepisów regulaminu lub prawa polskiego.

Prawa i obowiązki pacjentów

Pacjenci mają prawo do pełnej informacji o planowanych metodach leczenia, możliwych efektach i ryzykach związanych z terapią. Mają także prawo do prywatności i ochrony swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązkiem pacjentów jest dostarczenie pełnych i prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia oraz historii medycznej.

Prawa i obowiązki Kliniki

Klinika zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Klinika ma prawo do zmiany terminów wizyt, co będzie komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Klinika nie odpowiada za skutki wynikające z niespełnienia obowiązków informacyjnych przez pacjentów.

Dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z nami pod adresem email: [email protected], lub pod adresem pocztowym: ul. Długa 47, 80-831 Gdańsk, Polska. Właścicielem kliniki jest Marek Grudziński.

Napisz komentarz